हिंदी व्याकरण/प्रत्यय/त्र

विकिपुस्तक से
हिंदी व्याकरण/प्रत्यय
 ← प्रत्यय/ते त्र प्रत्यय/न → 

प्रत्यय[सम्पादन]

मूल शब्द

अन्य, सर्व, अस्

प्रत्यय

अन्यत्र, सर्वत्र, अस्त्र